Czym jest ECMO?

KLINIKA KARDIOCHIRURGII I TRANSPLANTOLOGII UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU